24.01.2021., L.Rozentāls, Mt:8, “Dieva kuģis”

Pastāsti citiem

Dievkalpojums Lutera draudzes baznīcā Torņakalnā 2021.gada 24.janvārī.

“Gudrie un Jēzus ģimene, gani un dzīvnieki, Noā šķirsta raibā kompānija – tas viss mani fascinēja, jo atklāj – Kristus vēsts ir vēsts, ka viss var būt vienos vākos ievākots. Visa cilvēce vienos vākos. Visi viedokļi, uzskati, redzējumi. Visas kristīgās ticības formas un dažādie saturi. Visas politiskās pārliecības, visas reliģijas – viss var būt vienā šķirstā, ja vien tikai grib šajā Dieva kuģī tas viss kāpt iekšā. Ja vien tās durvis never ciet. Bet Jēzus kāju tajās ieliek. ”

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Mateja evanģēlijs, 8.nodaļa

Mūzika: pie klavierēm Linda Naudiņa, pie ērģelēm Ingūna Grīnberga, dzied Rīgas Lutera draudzes kora dalībnieki

  • L.Naudiņa “Shema, Yisrael”
  • Hillsong Ukraine “Позови, я услышу”
  • Brooke Ligertwood “Hosanna”
  • L. Naudiņa “Mantojums”
  • Redz kuģi tālu jūrā (22. korālis no jaunās dziesmu grāmatas)
  • Dievs, Svētais Gars, nāc (134. korālis no dziesmu grāmatas)
  • Senlaikos dibināta (239. korālis no dziesmu grāmatas)

Paldies ikkatram mūsu kopīgās draudzes atbalstītājam! Jo baznīcas un draudzes komandas darbs iespējams tikai pateicoties mūsu katra ieguldījumam! Atbalstīt draudzi iespējams veicot ziedojumu vai piesakoties kalpošanai draudzes brīvprātīgo komandā!

Ziedojumiem:

Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Reģistrācijas numurs: 90000066302

www.luteradraudze.lv

Print Friendly
Lasīt tālāk