13.10.2019., L.Rozentāls, Lk 17:11-17, “Sastapt cilvēcību”

Pastāsti citiem

Jēzus neiekārtoja sev kādu praksi, kurā sēdēt un piedāvāt savus pakalpojumus. Varbūt tāpēc, ka Jēzus nodoms nebija dibināt kādu jaunu institūciju, kura nodarbotos ar cilvēku paēdināšanu un dziedināšanu. Viņa nodoms nebija izveidot jaunu institūciju, kura kalpotu kā mākleris starp cilvēkiem un Dievu. Viņa vēsts bija, ka Dieva un cilvēka starpā, un arī cilvēku pašu starpā, šāds mākleris nav vajadzīgs. Jautājums ir par to, vai mana dzīve ir citus cilvēkus paēdinoša un dziedinoša, vai es piedalos, kaut ar mazo pirkstiņu, pie tā, lai šī pasaule veidotos par mielastu, kurā cilvēki viens ar otru dalās, nevis viens otram cenšas ko atņemt. Vai šī pasaule veidojas par vietu, kura cilvēku dziedina, nevis padara slimu un izkropļo.

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: Lūkas evaņģēlija 17. nodaļa, 11. līdz 17. pants.

Lūgšana>>

Torņakalna mediatēka var pastāvēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu!
luteradraudze.lv/draudzes-dzive/ziedo
www.paypal.me/luteradraudze

Lasīt tālāk