01.02.2015., L.Rozentāls, Mk 1:21-28, “Iziešana: no personības uz būtību, no verdzības brīvībā”

Pastāsti citiem

Cilvēka dzīves process ir iziešana no savas personības ar tās fiksācijām, kaislībām, neatbrīvotajiem instinktiem un ieiešana savā būtībā, kur mūsu pamodusies apziņa arvien vairāk atmostas labajam, skaistajam un patiesajam. Iziešana no grēka pestīšanā, no verdzības brīvībā – tie visi ir tēli, kas pievērš mūsu uzmanību šim universālajam un uz visiem cilvēkiem bez izņēmuma attiecošajam notikumam Kapernaumas sinagogā Galilejas ezera krastā. Jēzus mūs vienkārši ved tur, kur ir jau pats – viņa personība un būtība nav viena no otras atdalītas, atšķirtas, bet kopā sakausētas kā viens veselums un tur nav nekā nevesela, nekādu audzēju, nekādu dēmonu. Jēzus mūs vienkārši veido par tādiem cilvēkiem, kāds ir Viņš pats – vispatiesākais, vislabākais un visskaistākais cilvēks.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Marka evaņģēlijs, 1. nodaļa, 21. līdz 28. pants

Print Friendly
Lasīt tālāk