01.03.2015., I.Paičs, Mt 17:1-9, „Kā saprast Kristus ciešanu ceļu?”

Pastāsti citiem

Kā saprast Kristus ciešanu ceļu? Kā interpretēt tās Rakstu vietas, par kurām tuvākajās nedēļās būsim aicināti domāt? Lielās līnijās mēs stāsta saturu zinām: kā Jēzus tiek nodots un nepamatoti apsūdzēts, kā Viņš lielās mokās mirst pie krusta, un kā „trešajā dienā” pēc tā mācekļi piedzīvo Viņa augšāmcelšanos. Bet ko īsti šis stāsts nozīmē? Ko tas viss dod? Kristus ciešanu laikam ir divi uzdevumi – parādīt, cik parasts ir šis notikums, un reizē –cik ļoti neparasts…

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 17. nodaļa, 1. līdz 9. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk