01.06.2017., R.Pētersons, Jņ 15:26-16:4, “Perfektā liecība”

Pastāsti citiem

Atrodoties laikā starp Debesbraukšanas dienu un Vasarsvētkiem, daudzi pieredz vai kādreiz ir pieredzējuši kādas mācību iestādes izlaidumu, kurā tad arī saņemam vērtējumu vai liecību tam, cik veiksmīgi esam apguvuši mācību vielu, kas vijas kopā ar klātesamības pieredzi.

Arī Jēzus mācekļi Debesbraukšanas dienā piedzīvo šķiršanos no sava skolotāja. Nu viņi ir palikuši vieni skaudrās realitātes priekšā. Bet šī atvadīšanās nav ierasta, kas ar laiku no prāta izdzēš ne tikai mācību vielu, bet arī skolotāja vārdu. Īpašu to padara Jēzus apsolījums, ka aiziedams no mācekļiem, Viņš tiem sūtīs Savu garu, ko viņi piedzīvo Vasarsvētku notikumā.

Kāda ir sūtītā Gara būtība un misija, un kāda ir šī Gara liecība?

Evaņģēlists Rolands Pētersons.
Lasījums: no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 26. panta līdz 16. nodaļas 4. pantam.

Print Friendly
Lasīt tālāk