01.07.2017., L.Rozentāls, 1Moz 11:1-9, “Šausmas, no kurām aiziet Abrahāms”

LR-600x600

Pastāsti citiem

Visā pasaulē reiz bija viena valoda un viena runa. To ir ilgojušās sasniegt impērijas, ķēniņi, totalitārie režīmi. Ka viss ir centralizēts un vienāds. Pasauli, kurā vienādi cilvēki vienādi rīkojas, runā un domā. Tomēr kaut kā tas nekad nav līdz galam izdevies, jo vienmēr šī vienveidība ir tikusi atkal un atkal izklīdināta. Visi centieni šādu vienotību sasniegt, visi centieni uzcelt Bābeles torni, ir beigušies ar neveiksmi.
Šīs neveiksmes dēls ir Abrahāms, kuru Dievs aicina iziet uz pasauli, kur cilvēks cilvēkam top par svētību. Arī mēs esam aicināti drupināt lielos un mazos Bābeles toņus, kas paceļ savas galvas tur un šur. Jo Dieva valstība ir nevis vienveidība, bet daudzveidība, nevis viena valoda un viena runa, bet gan daudzas valodas un daudzas runas, kas vienu otra saprot, pieņem un ciena.

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: 1. Mozus grāmatas 11. nodaļa, 1. līdz 9. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk