01.08.2015., K.Simanovičs, 2Moz 16:2-4, 9-15, “Paļāvība”

Pastāsti citiem

Dažkārt dzīves īstenība sagādā tādas ciešanas un sāpes, ka par katru cenu gribas no tās norobežoties. Taču patiesa izaugsme cilvēka dzīvē ir iespējama, tikai paliekot saskarsmē ar realitāti, jo nav spēcīgāka izmaiņu instrumenta par to. Dzīvi ir iespējams izturēt un dzīvot, paļaujoties uz Dievu, jo viņš gādā par mūsu vajadzībām, vienlaikus dodot mums spēju būt atvērtiem un pievērstiem realitātei. Ļaujoties viņa vadībai, mēs piedzīvosim, ka viņš mūs ved pretī mūsu esības patiesajām virsotnēm.

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: 2. Mozus grāmata, 16. nodaļa, 2. līdz 4. un 9. līdz 15. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk