01.09.2016., L.Rozentāls, 1Tes 5:17-23, “Kā lūgt Dievu?”

LR-600x600

Pastāsti citiem

Visi cilvēki lūdzas. Bet ne visos dzīves posmos un ne arī ne vienādi visos dzīves posmos. Atbilstoši ticības evolūcijai notiek arī lūgšanas evolūcija. Mūsu ticības augšanas krīzes iezīmē pāreju no viena posma uz otru. Tas attiecas gan uz atsevišķā cilvēka biogrāfiju, gan uz Dieva tautas vēsturi. Daži garīgi autori runā par četrām lūgšanas attīstības fāzēm, kas ir atbilstošas vecumposmiem – bērnība, pubertāte, briedums, vecums. Katra fāze pati par sevi ir pilnvērtīga un nav kritizējama. Bērnišķīgā lūgšana tiecas pēc brīnumiem, jaunības lūgšana lūko pēc darījumiem, derībām, līgumiem, vienošanām ar Dievu. Jaunā pieaugušā cilvēka lūgšana dzīvo no plaisām un lūzumiem žēlastības pieredzē, bet vecuma lūgšana tiecas pēc klusējošas klausīšanās un raudzīšanās.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem, 5. nodaļa, 17. līdz 23. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk