02.01.2014, K.Simanovičs, Apd 4:8-14, “Kā gadu iesāksi…”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Apustuļu darbu grāmata, 4. nodaļa, 8. līdz 14. pants.

Šķiet, ikvienam ir labi zināma paruna par to, kā gadu iesāksim, tāds tas arī būs. Proti, katras lietas, tai skaitā, jaunā gada izdošanās ir ļoti atkarīga no mūsu pamatprincipiem, idejām, vērtībām. Savukārt idejas vispirms iemieso vārds. Kristīgiem cilvēkiem tas ir Jēzus vārds. Atcerēsimies, kas vien viss nav darīts Jēzus vārdā! Gan labas, slavējamas, gan arī nosodāmas, graujošas lietas. Tas ir vārds, kuru jālieto ļoti atbildīgi.
„Pasaulē ir pietiekami daudz neizglītotu, nesaprātīgu cilvēku, kuru dzīvēs nav vietas Jēzus vārdam; pasaulē ir pietiekami daudz izglītotu, ļoti zinošu cilvēku, kuru dzīvēs nav vietas Jēzus vārdam – var izrādīties, ka starp pirmajiem un otrajiem nav īpašas starpības. Dzīves aizvien var būt bezcerības, izmisuma, iedomības un arī vardarbības pilnas. Savukārt, ja dzīve tiek dzīvota Jēzus vārdā, ārējās lietas kļūst mazāk svarīgas. Jo Jēzus vārds jau nav nekas cits kā konkrēta izdzīvota pieredze. Savu sāpju, neveiksmju un savas ierobežotības pieredze, bet vienlaikus arī dziļas mīlestības, akcepta un iedrošinājuma pieredze. Un cilvēks top vesels – proti, garīgi un emocionāli piepildīts, izlīdzsvarots un atbrīvots.” (Citāts no mācītāja K. Simanoviča sprediķa.)

Print Friendly
Lasīt tālāk