02.02.2017., R.Pētersons, Mt 5:1-12, “Svētais Vārds no kalna”

Pastāsti citiem

Vārds “svētīti” Bībelē tiek attiecināts uz cilvēkiem, kuri nepelnīti no Dieva ir saņēmuši brīnišķas dāvanas. Bet nepareiza cilvēku izpratne par to, kas ir Dieva svētība, var ievest cilvēku dziļos maldos. Mēs zinām, ka Dievs ir pilnīgi visu svētību avots. Visas svētības nāk no Dieva, un tieši tāpēc mēs tiekam glābti un darīti svēti viņa žēlastībā. Un žēlastība visdziļākajā nozīme mums sniedz to, ko mēs neesam pelnījuši, bet saņemam Dieva apsolījuma dēļ.

Kalna svētības vārdi nav ētiski likumi vai receptes, ko pildot mēs varam iemantot debesu valstību. Kalna svētību apraksts, mums atklāj, kas notiek ar ticīgo viņa ticības dzīvē – Jēzū Kristū. Ir ļoti svarīgi būt skaidrībā par šīm lietām, lai mūsu un citu ticīgo dzīvē nerastos pārpratumi. Piedzīvojot brīžus, kad ir izaicinājumi un grūtības – ciešanas, bēdas un vajāšanas – mēs saprotam, ka neesam Dieva atstumti, bet tieši pretēji – Dieva svētīti.

Evaņģēlists Rolands Pētersons.
Lasījums: Mateja evaņģēlija 5. nodaļa, 1. līdz 12. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk