02.07.2015., K.Simanovičs, 1Pēt 3:8-15, “Pestīšana caur ciešanām”

Pastāsti citiem

Ko nozīmē pestīšana? Vai atbrīvošana no sāpēm, grūtībām un pārbaudījumiem? Jaunās Derības vārds „pestīt” cita starpā nozīmē arī dziedināt, darīt cilvēku veselu, viengabalainu. Tātad nevis vienkārši atņemt, padarīt nebijušus kādus cilvēciskās pieredzes un realitātes aspektus kā, piemēram, sāpes un ciešanas, bet gan saliedēt cilvēka dvēseli, padarīt to iekšēji vienotu, stipru, lai tā spētu jēgpilni, ar prieku un pateicību pastāvēt šajā pasaulē, lai kāda šī pasaule brīžiem arī būtu. Bet dvēseles pārveides process, savukārt, nebūt neizslēdz sāpju un pārbaudījumu pieredzi…

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Pētera 1. vēstule, 3. nodaļa, 8. līdz 15. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk