03.02.2018., K.Simanovičs, 2Kor 11:21—12:10, “Vai Dievs mīl arī mani?”

Pastāsti citiem

“Jūdiem bija ekskluzīvs jeb izslēdzošs skatījums uz pasauli — mēs un pārējie — mēs esam labie, Dievs ir ar mums, mēs esam glābti; pārējie ir sliktie, Dievs nav ar viņiem, viņi iet bojā. Ja kāds no svešajiem pievienojas mūsējiem, pievienojas konkrētajai kopienai un uzņemas attiecīgās saistības, tad Dievs beidzot ir arī ar viņu, tad arī viņš ir glābts, bet citādi — pārējie ir izslēgti, atrodas ārpus Dieva labvēlības. Te gan jāatzīst, ka sava laika jūdi nebija nekāds izņēmums — tā uz realitāti raudzījās un aizvien raugās lielākā daļa cilvēku. Bet tieši šādu skatījumu, kā jau to dzirdējām Kalna runas fragmentā, kritizēja Jēzus. Nav liela māksla mīlēt tos, kas tevi mīl, un sveicināt tos, kas tevi sveicina. Mums jātop līdzīgiem savam Debesu Tēvam, jāmācās raudzīties uz pasauli viņa acīm — viņam visi ir savējie, visi ir iekļauti, uz visiem attiecas Dieva labvēlība.”

Mācītājs Kaspars Simanovičs.
Lasījums: Pāvila 2. vēstule korintiešiem, no 11. nodaļas 21. panta līdz 12. nodaļas 10. pantam.

Print Friendly
Lasīt tālāk