03.03.2018., I.Paičs, 2Pēt 3:13-18, “Ņemt Bībeli nopietni”

Pastāsti citiem

Kā mums Bībeli lasīt? Ikdienas līmenī pietiek vakarā izlasīt kādas nodaļas no evaņģēlijiem vai kādu citu Rakstu vietu. Bet atbildīgam teologam un mācītājam ir pienākums lasīt tik godīgi, precīzi, labi, cik vien tas ir iespējams. Bībele ir jāstudē, jālieto vēsturiskās un citas nopietnas metodes, lai to lasītu. Jālasa, balstoties uz pašu tekstu – ne jau ko citu, jālasa kritiski – nevis pret tekstu, bet pret mūsu pieņēmumiem par šī teksta nozīmi. Tāds ir bijis teoloģijas studiju uzdevums universitātēs – kopš Lutera laikiem un jau pirms tam.

Šodienas pasaulē notiek sekojošais – tie, kas lasa Bībeli maksimāli godīgi pret pašu tekstu, visas pārējās autoritātes uz brīdi noliekot malā un kritiski izvērtējot savus pieņēmumus, nonāk pie atziņām, kas ir ne mazāk satricinošas par tām, pie kurām savā laikā nāca Luters. Iespējams, virkne mūsu pieņēmumu nav bibliski šī vārda īstajā nozīmē. Kā pret to attiekties? Atmest, jo tas vienkārši ir neparasti? Jeb uzticēties Bībelei kā uzticamam avotam un ņemt nopietni to, ko tajā esam ieraudzījuši un atklājuši?

Mācītājs Indulis Paičs.
Lasījums: Pētera otrā vēstule, 3. nodaļa, 13. līdz 18. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk