03.04.2014., I.Paičs, Mt.16:13-19, „Dzīve, kuru ir vērts dzīvot”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 16. nodaļa, 13. līdz 19. pants.

Jēzus Kristus stāsts. Kāpēc šis stāsts mums būtu jāzina? Kāda ir tā jēga? Ar ko tas ir tik īpašs?
Cilvēki bieži vien sākumā pārprot kristietības būtību. Viņi domā, ka kristietība ir stāsts par noteiktām morāles normām, kuras no mums tiek prasītas un ka Jēzus būtība ir tā, ka Viņš ir atstājis mums dažādas pamācības. Bet jautājums nav par to, kādiem mums ir jābūt – tas ir skaidrs un zināms, jautājums ir – kā mums kļūt tādiem, kādiem mums jābūt? Jēga ticībai un piederībai draudzei atklājas tad, kad aptveram , ka stāsts nav par pamācībām, bet par reālu ceļu, kas mums tiek piedāvāts, ceļu, kas mainījis daudzas dzīves, ceļu, kas mainījis šo pasauli.
Cilvēks piedzīvo visradikālāko savas dzīves pārmaiņu caur to, ko mēs saucam par mīlestības pieredzi. Cilvēks mainās caur jauna veida attiecībām. Garīgā nozīmē tas notiek, kad cilvēks jaunā veidā sastopas ar savas esības pamatu un centru – to, ko mēs saucam par Dievu. Šis stāsts grib mums palīdzēt ieraudzīt, kāds Dievs patiesībā ir – Dievs, kurš nepaliek distancēts, bet ir ienācis pasaulē un nostājies mums līdzās.
Jēzus stāsts ir par iespēju pieredzēt sastapšanos ar kādu realitāti, kas maina mūsu sirdis – ir kāda īstenība, kuru atklājuši mēs vairs nekad nebūsim tādi, kādi bijām.

Print Friendly
Lasīt tālāk