03.05.2015., K.Simanovičs, Jņ 16:5-15, “Pasauli glābj mīlestība”

Kaspars Simanovičs

Pastāsti citiem

Garīga izaugsme, tāpat kā jebkura cilvēciska pieredze, mūsos notiek secīgi, pakāpeniski izejot cauri dažādiem posmiem un atziņām. Jēzusprāt, lai cilvēks saņemtu Svēto Garu, viņam ir jāatbrīvojas no pašpārliecinātības un bravūras un jāiziet cauri zaudējuma un bezpalīdzības pieredzei, un tikai tad cilvēks ir gatavs piedzīvot un novērtēt Aizstāvja un Mierinātāja klātbūtni savā dzīvē. Jo tikai tāds cilvēks, kura iepriekšējā pieredze un Dieva priekšstati ir sevi izsmēluši un sabrukuši zem ikdienas realitātes smagās nastas, ir spējīgs ļauties Patiesības Gara vadībai – mācīties no jauna mīlēt dzīvi, sevi, līdzcilvēkus un Dievu.

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Jāņa evaņģēlijs, 16. nodaļa, 5. līdz 15. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk