03.09.2016., I.Paičs, Jņ 4:46b-54, “Bailes par nākotni”

IP-600x600

Pastāsti citiem

Jāņa evaņģēlijs ir raksturīgs ar īpašu pieeju Jēzus brīnumdarbu aprakstiem. No visiem stāstiem izcelti tikai daži, kas kalpo kā “zīmes” jeb norādes par mums (kādas ir mūsu iespējas, pateicoties Kristum), un vienlaikus par Jēzu (kas ir Viņa darbu nolūks un instrumenti). Jo to, kas cilvēks ir, var uzzināt ne tikai pēc viņa vārdiem, bet daudz vairāk pēc viņa darbiem.
Mēs lasām par kādu galma pārstāvi, kurš ir saskāries ar ļoti nepatīkamu situāciju: viņa dēls ir smagi slims, tā kā uz miršanu… Plašākā nozīmē tas ir jautājums, ko mums iesākt nākotnes nedrošības priekšā? Dēls ir dzīvs, bet galminieka prāts secina, ka tas ir tikai uz brīdi, ka tūlīt viss beigsies ļoti slikti. Viņa sirds nav noskumusi par to, kā viņam šobrīd nav, bet par to, kas varētu nebūt nākotnē. Tipisks milzīgas iekšējas trauksmes un nemiera gadījums. Katastrofas tuvuma sajūta. Nespēja saskatīt reālus risinājumus savai nākotnei. Ko man iesākt, ja es neredzu drošību sev priekšā?

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 4. nodaļa, 46b līdz 54. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk