04.01.2014, I.Paičs, Mk 4:2-9, „Mērķi. Vai to sasniegšana dara laimīgu?”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Marka evaņģēlija 4. nodaļa, 2. līdz 9. pants.

Jēzus līdzība par sējēju. Tajā pārsteidz sējēja dāsnums, pat izšķērdība. Tā atklāj, kā Dievs valda pār pasauli, kā Viņš darbojas tajā. Tā iedrošina mūs sēt prātīgi, bet bagātīgi – atstājot vietu kļūdām un atstājot vietu brīnumiem.

Klusuma un apstāšanās ceļš mūs māca dzīvot ar atvērtību nākotnei, atvērtību pārsteigumam. Kontemplācija ir dzīvesveids, kur centrā mēs liekam ne savus, bet Dieva ceļus – nevis vienu mūsu pašu izplānotu veiksmīgas dzīves iespēju, bet daudzas iespējas – tik daudzas, ka mūsu dzīve nemaz nevar būt neizdevusies.

Print Friendly
Lasīt tālāk