04.03.2017., L.Rozentāls, Apd 15:1-12, “Konfesijas – baznīcas attīstības zīme”

Pastāsti citiem

Daudzi uzskata, ka konfesijām nevajadzētu būt. Kristīgai ticībai būtu labāk, ja valdītu liela vienprātība un vienotība. Baznīcām taču vajadzētu beidzot apvienoties un visiem vajadzētu apliecināt un sludināt vienu saturu, vienu mācību un idejas. Konfesijas – tā taču ir šķelšanās. Tāpēc daudzi Reformācijas 500-gadi svin ar zināmām vēdersāpēm. Kā var svinēt šo sašķelšanos? Kas tad tur ir tāds, kas būtu jāsvin?

Vācu mācītājs Verners Kistenmahers aicina atraisīties no šāda domu gājiena. Viņaprāt tas, ka pastāv konfesijas, ir nevis negadījums vai atkritiens, bet gan progresa un attīstības zīme. Kā uzskata filozofs Peters Sloterdijks, konfesijas ir laba reliģiskās brīvības pazīme. Brīvība ticēt citādāk tiek nevis apspiesta, bet gan ievietota konfesijās, tādejādi veidojot mierīgas līdzāspastāvēšanas ceļu. Mums būtu jāpriecājas, ka pastāv konfesijas. Jo to alternatīva būtu nevis liela un mājīga visiem atvērta baznīcas ģimene, bet gan biedējoša un aukstasinīga diktatūra. Šo domu ir ļoti svarīgi sadzirdēt un saprast.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļa, 1. līdz 12. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk