04.06.2016., I.Paičs, Apd 10:44-48, “Dieva Gars pārsteidz”

IP-600x600

Pastāsti citiem

Pēteris savā sprediķī runā par to, ka tas, kas notika Jēzū, ir negaidīts pārsteigums. Mēs domājām, ka zinām, ko Dievs saka, kurā pusē Viņš stāv, pret ko Viņš iebilst. Dieva vārdiem klausīdami, mēs šo cilvēku – Jēzu piesitām krustā, bet izrādījās, ka tādā veidā esam atstūmuši pašu Dievu. Cilvēku atmesto Dievs ir paaugstinājis. Un, ja tas tā notika ar Jēzu, tad tas ir piemērs arī neskaitāmām citām situācijām.
No šāda skatu punkta evaņģēlijs ir vēsts par Dievu, kurš atrodas kaut kur citur nekā mēs domājam. Kurš domā savādāk nekā mēs. Kura ceļi un domas ir tik daudz augstāki par mūsu ceļiem un domām, cik augstākas debesis ir pār zemi. Evaņģēlijs ir vēsts par Dievu, kurš aizstāv tos, kam nav neviena cita aizstāvja. Par Dievu, kurš mīl arī tos, kurus mēs ienīstam.
To atceroties mēs mācamies būt pazemīgi, saprotot, cik tāls ceļš mums vēl jāiet, lai Dieva ceļi mums būtu saprotami.

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Apustuļu darbu grāmatas 10. nodaļa, 44. līdz 48. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk