04.06.2017., L.Rozentāls, 1Moz 7:1-5,11-19, “Vasarsvētki Noā šķirstā”

Pastāsti citiem

Kāda ir Vasarsvētku praktiskā nozīme? Vai Bībeles lasīšana un teoloģija nav tukša laika šķiešana? Vai Noā šķirstā bija krātiņi un sprosti? Ko Noā darīja šķirstā? Vai viņam nebija garlaicīgi? Kāpēc šķirsts bija noslēgts no ārpasaules? Ko dažādās sugas un tipāži iemācījās šķirstā? Kāds Gars viņos sāka valdīt? Vai šķirstā gadījās arī kautiņi? Kā iemācās mīlēt labāk – mīlot savējos vai “citādos”? Vai Gars jebkurā kalpošanā var aicināt jebkuru? Kas nosaka tavu vietu pie Dieva valstības mielasta galda – likumi, piederība kādai kārtai vai dzimumam vai arī Dieva Gara aicinājums? Kas ir Dieva un kas pasaules gars? Kāds ir Gars, kas iziet un izplatās no šķirsta?

Par šiem un citie jautājumiem – Citādā dievkalpojuma sprediķī Vasarsvētkos!

Mācītājs: Linards Rozentāls.
Lasījums: 1. Mozus grāmatas 7. nodaļa, 1. līdz 5. un 11. līdz 19. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk