05.02.2015., K.Simanovičs, 1kor 8:1-13, “Kā lai zina robežas?”

Kaspars Simanovičs

Pastāsti citiem

Kā lai zina, kur novilkt robežas – tās robežas, kas nosaka, definē mani; tās, kas ļauj man joprojām justies brīvam; tās, kuras pārkāpjot, es nenodaru pāri citiem? Varbūt vienkārši pietrūkst gudrības – zināšanu, informācijas, beigu beigās – izglītības? Apustulis Pāvils bija pārliecināts, ka mūsu pamatproblēma ir nevis zināšanu, bet mīlestības trūkums. Bez zināšanām mēs vēl kaut kā izdzīvotu, bet bez mīlestības cilvēka eksistence nav iespējama. Un tikai mīlestības pieredzē sakņots cilvēks sajutīs robežas, kuras nevajadzētu pārkāpt…

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Pāvila 1. vēstule korintiešiem, 8. nodaļa, 1. līdz 13. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk