05.05.2016., I.Paičs, Mk 16:14–20, “Kam pieder mana sirds?”

IP-600x600

Pastāsti citiem

Debesbraukšanas pamatā ir cits gravitācijas centrs. Cita atskaites sistēma – patiesa, nepārvarama pieķeršanās Dievam, vilkme augšup… Tikai šāda vilkme spēj cilvēku patiešām pacelt no viņa kritieniem, un tikai šāda vilkme ir tas reālais Dieva spēks, par kuru Kristus runā arī vārdos: “Kas tic, tas taps izglābts”.
Debesbraukšanas dienas mērķis ir viens – katram no mums pārdomāt savu motivāciju, kas mani virza visā, ko es daru. Arī draudzē, savā ticības un iekšējās pieredzes ceļā. Vai manu sirdi pievelk Debesis? Vai varbūt es vairāk esmu nodarbināts ar sevi, sevis uzlabošanu un vēl lielāku piemērošanos šīs pasaules norisēm? Vai manī ir jūtama vilkme pēc Dieva? Un ko es ar to iesāku? Apspiežu? Attīstu? Pretojos? Ļaujos?

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Marka evaņģēlija 16. nodaļa, 14. līdz 20. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk