05.10.2014., K.Simanovičs, Mt.21:33-46, “Neredzamais pļaujas lauks”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 21. nodaļa, 33. līdz 46. pants.

Ikviena darbība vai arī bezdarbība, ikviena rīcība dod savu rezultātu jeb, izsakoties Svēto Rakstu valodā, augļus. Sakāmvārds māca – ko sēsi, to pļausi. Lai kā negribētos, atbildība par sekām būs vien jāuzņemas pašiem. Cik bieži mēs šo vienkāršo patiesību mēdzam aizmirst, vai arī cerēt, ka uz mums tā neattiecas un nepiepildīsies. Taču cēloņsakarību likumu neviens nav atcēlis, lai gan dažkārt piedzīvojam Dieva žēlastību.

„Ir augļi, kas ienākas un top redzami diezgan ātri. Pienāk, piemēram, nākošais rīts pēc vēlēšanām un rezultāti jau ir zināmi. Ko vakar iesējām, šodien jau izdzinis savus asnus – īstā raža, protams, vēl tikai priekšā. [..] Bet ir augļi, kas ienākas tikai pēc daudziem gadiem – kā tas visbiežāk ir ar mūsu attieksmi pret savu veselību, reputāciju vai bērnu audzināšanu. Kad šī raža ienākas, lielākoties tur vairs neko mainīt nevar – tikai mēģināt sadzīvot un dažkārt visu atlikušo mūžu nožēlot jaunības kļūdas.” (Citāts no mācītāja K.Simanoviča sprediķa.)

Print Friendly
Lasīt tālāk