05.11.2015., K.Simanovičs, 5Moz 6:1-9, “Mīlestības drošais pamats”

Pastāsti citiem

Aicinājums mīlēt Dievu un tuvāko kā sevi pašu ir nevis tieša pavēle, bet drīzāk īstenības izteiksme, realitāte, kas ir saistīta ar kāda nosacījuma izpildi: „Klausies, Israēl! Kungs, mūsu Dievs, ir viens Kungs!” Citiem vārdiem sakot: „Ja tu, cilvēk, patiešām klausīsies, sadzirdēsi, iedziļināsies un sapratīsi, ka Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs, tu neizbēgami mīlēsi gan Dievu, gan tuvāko, gan sevi pašu.” Un patiešām, spēja mīlēt Dievu, savu tuvāko un arī sevi izriet no eksistenciālas pieredzes, ka viss savā starpā ir daudz vienotāks, nekā sākotnēji domājām…

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: 5. Mozus grāmatas 6. nodaļa, 1. līdz 9. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk