05.11.2016., I.Paičs, Lk 12:32-34, “Dieva valstība ir mūsu rīcībā”

Pastāsti citiem

Viens no lielākajiem pārpratumiem kristietības vēsturē ir doma par “Dieva valstību” kā par kaut ko izteikti ārēju, citpasaulīgu, viņpasaulīgu. Bībele patiešām runā par to, ka šobrīd dzīvojam “kritušā pasaulē”, kurā ir daudz netaisnību, ļaunuma un bēdu, un mēs tiekam mudināti “ieiet” Dieva valstībā – citā pasaulē, kurā valda mīlestība, patiesība, miers un taisnīgums. Viss liekas skaidrs – ir tā pasaule, kurā šobrīd dzīvojam, un tad paralēli tai – kādā citā līmenī vai laikmetā – vēl otra, “debesu svētlaimes”, pasaule. Tā kristietis dzīvo savu parasto, grēcīgo dzīvi, īpaši nekā nemainīdamies, un zina vai, drīzāk, tic, ka viņam pieder arī tā otra valstība – nomiršu, tad nonākšu debesīs, kur viss būs labi, patīkami, skaisti un ērti. Šobrīd, galvenais, jāsaglabā lojalitāte Jēzum, jo no Viņa atkarīgs, vai tikšu ielaists tajā citā valstībā…
Šādi ļoti konkrēti un materiālistiski priekšstati par Dieva valstību ir dziļi iesakņojušies mūsu prātos, tāpēc mēs slikti uztveram Jēzus sludināšana pirmos vārdus: “Mainiet savu domāšanu: Dieva valstība ir šeit”!

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Lūkas evaņģēlija 12. nodaļa, 32. līdz 34. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk