06.01.2017., L.Rozentāls, Mt 2:1-12, “Ir uzlēkusi zvaigzne”

LR-600x600

Pastāsti citiem

Ziemassvētku laiks beidzas ar Zvaigznes dienu. Un tādā veidā ļoti precīzi tiek izsacīta Kristus piedzimšanas un klātbūtnes realitāte pasaulē. Jo – lai arī esam svinējuši, sagaidījuši, runājuši, dziedājuši par Kristus bērnu, tomēr realitātē esam turpat, kur gudrie vīri no Austrumu zemes – ieraudzījuši Kristus zvaigzni austrumos vēl tikai uzlecam. Jo zvaigznes uzlec austrumos, turpat, kur saule. Kristus zvaigzne patiešām vēl tikai uzlec, mēs redzam tikai pirmos priekšvēstnešus. Visi iepriekšējie gadsimti ir tikai šīs zvaigznes parādīšanās laiks. Atsevišķos cilvēkos, noteiktās sabiedrības daļās, kādās īpašās inicatīvās, lēmumos, izvēlēs. Kristus zvaigzne vēl tikai uzlec. Tā ir realitāte. Tāpēc vienmēr visa Ziemassvētku svinēšana beidzas, mums sevi apzinoties kopā ar gudrajiem vīriem, magiem, no austrumu zemes. Kristus nav atspīdējis visos cilvēkos. Ne visi bērni, kas piedzimst, būs Miera prinči. Mēs joprojām dzīvojam neatpestītā pasaulē. Mēs joprojām vairāk esam nevis Betlēmē ar jaundzimušo Ķēniņu, bet gan ar gudrajiem, kuri ieraudzījuši, ka šī ķēniņa zvaigzne uzlec. Vēl mums ir priekšā izskaidrošanās ar varu un savām ambīcijām, vardarbību un kundziskumu, ko iemieso Hērods. Iespējams, mēs vēl esam pat tālu no Jeruzālemes. Varbūt lielākās un izšķirošās izvēles mums – gan indivīdiem, gan baznīcai, gan sabiedrībai – ir vēl tikai priekšā. Jo lietas izšķiras nevis sākumā, bet beigās – dažus kilometrus no Betlēmes – kā zinām no stāsta par gudrajiem vīriem. Jo īstā radīšana notiek nevis pasaules sākumā, bet tuvu pasaules piepildījumam. Tieši pēdējās krustceles ir visliktenīgākās. Un tomēr, lai arī ceļš vēl garš, lai arī daudzas krustceles jāšķērso, lai arī vēl nav tāda valsts, kura pārkaltu zobenus lemešos, un šī pretruna starp Ziemassvētku vakara svētku sajūtu un realitāti, kuru apjauš gudrie vīri no austrumu zemes, satiekot Hērodu un pēc tam mazo, bezpalīdzīgo bērnu, joprojām ir tikpat liela kā toreiz, zvaigzne ir uzlēkusi.Jēzus zvaigzne ir uzlēkusi šajā pasaulē un vairs nenorietēs pat tad, ja šī pasaule pati sadomās norietēt.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Mateja evaņģēlija 2. nodaļa, 1. līdz 12. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk