06.03.2016., I.Paičs, Jņ 6:1-15, “Atvērt sirdis ir daudz lielāks brīnums nekā pāršķelt klintis”

Pastāsti citiem

Tā bija neparastā Jēzus prasme – pārvērst situācijas no iekšpuses. Ar pavisam vienkāršiem līdzekļiem – ar nejauši Viņa rokās nonākušām dažām maizēm un zivīm. Redzīga un ticīga cilvēka rokās, kurš domā nevis par sevi, bet par tiem, kas tam līdzās, šīs maizes un zivis kļūst par brīnumu instrumentu. Tuksnešainā vietā top svētku mielasts… Noskumuši cilvēki, izrādās, ir spējīgi viens otru atbalstīt un viens otram palīdzēt. Vajadzīgs vien Kāds, kas viņu sirdis atvērtu. Laetare svētdienā stāsts par Maizes brīnumu vēstī: patiess prieks rodas no dalīšanās pieredzes. Prieks rodas no tā, ka pasauli patiešām var uz mirkli pārvērst, ja uzdrošinās izrādīt žēlastību un dalīties. Dalīties mīlestībā nozīmē piedzīvot mīlestību.
Ir laiks beigt gaidīt uz brīnumiem un sākt dzīvot tos!

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 6. nodaļa, 1. līdz 15. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk