06.09.2014., K.Simanovičs, Jes.58:7-12, “Jautājumi ikvienam patiesi ticīgam cilvēkam”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Jesajas grāmata, 58. nodaļa, 7. līdz 12. pants.

Savā ticības dzīvē mums ikvienam dažkārt nākas saskarties ar neizprotamām un pretrunīgām lietām, ar šaubām, neziņu un nedrošību. Tas ir tikai normāli un pat pašsaprotami, jo pati cilvēka dzīve nav iepriekš paredzama un matemātiski izrēķināma, bet gan vienmēr mainīga un atvērta. Grūti ir dzīvot, ja izlīgums ar sevi, pasauli un Dievu nav noticis.
„[..] patiesa ticība un paļāvība ir iegūstama tikai līdz galam godīgi izcīnot savas iekšējās cīņas, līdz beidzot notiek izlīgums, samierināšanās ar visu esošo, tajā skaitā sevi un Dievu. Tas ir stāvoklis, kurā mēs spējam pieņemt dzīvi tādu, kāda tā patiešām ir, akceptējot visa cita starpā arī savu neziņu, nedrošību un ievainojamību, pieņemot neizskaidrojamo un mācoties sadzīvot ar faktu, ka uz daudziem jautājumiem atbilžu nav. Dzīve nav fiksēta, statiska parādība, kā mēs to labprāt vēlētos, dzīve ir atvērts un vienmēr mainīgs process.”

Print Friendly
Lasīt tālāk