07.02.2015., I.Paičs, Mt 4:12-17, „Dievs nenāks!”

Pastāsti citiem

Ko tad Jēzus mācīja? Mateja izpratnē Jēzus sludināšanai bija divas tēmas: atgriešanās no grēkiem un ticība tam, ka Dieva valstība ir klāt. Kaut arī šie vārdi skan pierasti, tajos apslēptā zemestrīce un revolūcija ir grandioza. Tikai – lai mēs līdz šim satricinājumam un pārmaiņai nonāktu- ir nepieciešams šos ierastos vārdus no jauna pārtulkot – tā, lai pamanām svarīgas nianses.
Jēzus primārais mērķis nav morāls dzīvesveids, bet citāda domāšana, lietu un pasaules uztvere! Ja cilvēkam būs mainīta domāšana un uztvere, tas nesīs sev līdzi pārmaiņas arī viņa uzvedībā un morālē, bet, ja domāšana paliek vecā, nekādas jaunas morāles normas iedzīvināt nav iespējams!
Mēs domājam, ka Dieva tuvums ir kaut kas, kas reizēm ir, bet reizēm nav mums dots. Mēs gaidām uz Dieva palīdzību un brīnumiem. Bet, patiesībā, šādi domāt ir aplami! Dievs nenāks, jo Viņš nekad nav aizgājis prom! Dieva valstība nekad neiestāsies, jo tā jau ir klātesoša!

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 4. nodaļa 12. līdz 17. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk