07.05.2016., K.Simanovičs, Atkl 21:10-22, 22:5, “Pakļaut vai iekļauties?”

Pastāsti citiem

Augstais kalns, pilsēta, valstis, to spožums un godība – tās visas, protams, ir metaforas, tēli, ar kuru palīdzību Jaunās Derības autori apraksta šīs pasaules realitāti un ar to saistītos cilvēciskos kārdinājumus. Proti, tas ir jautājums par cilvēka vietu šajā pasaulē, jā, arī jautājums par varu, kuru varētu noformulēt ļoti īsi: pakļaut vai iekļauties? Un atbildi uz šo dilemmu cilvēks ir meklējis vienmēr.

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: no Jāņa atklāsmes grāmatas 21. un 22. nodaļas.

Print Friendly
Lasīt tālāk