07.06.2015., K.Simanovičs, Lk 14:16-24, “Kā izskatās Dieva valstībā?”

Pastāsti citiem

Dažkārt, līdzības stāstīdams, Jēzus izmanto cilvēku stereotipus un klišejas par Dievu, lai parādītu, cik aplami ir mūsu priekšstati un cik briesmīga izvērstos cilvēka dzīve, ja mēs censtos to visu īstenot. Tā arī līdzībā par mielastu un aicinātajiem viesiem Jēzus mēģina uzskatāmi parādīt, ka kopību, kurā cilvēki cenšas izrādīties un paaugstināt sevi uz citu rēķina, nu nekādi nevar dēvēt par Dieva valstību.
Jaunā Derība rāda, ka Jēzus izpratnē dzīve, kopība, mielasts, Dieva valstība nozīmē tieši pretējo – vispārēju sadarbību kopīgam labumam un svētībai – tādu dzīvi, kurā visi varam būt ieguvēji. Un tad patiešām būs taisnība kādam no Jēzus galdabiedriem, kurš izteica atziņu: „Laimīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā!”

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Lūkas evaņģēlija 14. nodaļas 16. līdz 24. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk