07.10.2017., L.Rozentāls, 2Moz 17:1-7, “Kad esam ticības vidū”

Pastāsti citiem

Mūsu ticības sākumā mums ir nepieciešams Dievs, kas mūsu vietā karo ar faraona jātniekiem, dara brīnumus, pāršķir jūru, palīdz mums tikt cauri sausām kājām, pasargā mūs no grūtībām kā Viņš Vecā Derībā pasargāja israēliešus. Ir brīži, kad mums ir nepieciešams šāds Dievs, tāpat kā ir brīži, kad arī mums ir nepieciešams, lai kāds mūs paņem rokās, pažēlo, nomierina, sniedz drošību. Taču tas nedrīkst kļūt par mērķi.

Mums, kas daudzi esam ticības vidū, šķērsojuši Niedru jūru, kuras ūdeņi pašķīrās, pasargāti no faraona jātniekiem, ēduši mannu no debesīm un dzēruši ūdeni, kas iztecēja no klints, ir vajadzīgs Dievs, kas aicina un liek un spiež mūs izcīnīt tās cīņas, kuras maina mūs. Nevis Dievs, kurš no klints mums dod ūdeni, ja vien pietiekami ilgi čīkstam, bet Dievs, kurš mūs pašus grib darīt par dzīvības ūdeni šai pasaulei un visai cilvēcei. Un tā ir tā atšķirība. Vai mēs gribam to piedzīvot, šo atšķirību?

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: 2. Mozus grāmatas 17. nodaļa, 1. līdz 7. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk