08.02.2015., I.Paičs, Mt 9:9-13, „Kas man trūks tad, kad man viss būs?”

Pastāsti citiem

Kas mums vairāk par visu ir vajadzīgs? Kas pietrūkst līdzšinējā dzīvē? Kas traucē būt laimīgiem un piepildītiem? Vajadzētu sakārtot dažus jautājumus, vajadzētu mazliet vairak naudas, mazliet mazāk problēmu… Ko man vajadzētu, ja man būtu visas šīs ārējo apstākļu lietas? Dažkārt mums ir tik daudz problēmu, ka mēs tiešām naivi domājam, ka, ja tās visas izdotos atrisināt, viss būtu kārtībā. Tā nav gluži taisnība. Problēmu un izaicinājumu trūkums nepiešķir dzīvei jēgu. Cilvēks nes sevī dziļākas ilgas, slāpes un izsalkumu.
Baznīcas vēsture liecina, ka mūsu sajūta var būt maldinoša: nevis tad, kad praktiskie jautājumi būs nokārtoti, mēs beidzot varēsim pievērsties dvēseles dziļākajām vajadzībām, bet gluži otrādi – no sirds atsaucoties dvēseles slāpēm, mēs uzsākam ceļu, kurš palīdz atrisināties mūsu praktiskajiem jautājumiem!

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 9. nodaļa, 9. līdz 13. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk