08.08.2013, L.Rozentāls, Soģ.9:8-15, “Fabula par dadzi un dažādiem klīrīgiem kokiem”

Pastāsti citiem

Dzīves uzdevums nav izvairīties no grūtībām, sāpēm, tumšā un nepatīkamā. Dzīves uzdevums mums – vīna kokiem, olīvkokiem, vīģes kokiem un visiem citiem kokiem ir nevis katram domāt par sevi un izmantot tev dotās dāvanas, lai bēgtu no īstenības, bet pamosties un visiem kopā, sadarbojoties, uzņemties katram daļu no ķēniņa atbildības, daļu no ķēnišķīgās godības, daļu no Dieva valstības celšanas. Katrs var meklēt un atrast līdzsvaru starp dzīvot sev un dzīvot citu labā. Jo tikai kopā uzņemoties būt par ķēniņu, tikai visiem kopā nostājoties zem svētības būt par ķēniņu ir iespējams katram palikt pašam un veidot lielo kopību, lielo veselumu. Zaudējot daļu no sevis, tiek iegūts veselums, kurā katrs var palikt tas, kas viņš ir. Tikai tas, kas savu dzīvību zaudē, to iemantos – saka Jēzus.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Soģu grāmata, 9. nodaļas 8. līdz 15. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk