08.10.2016., K.Simanovičs, 5Moz 8:7-18, “Atcerēties Dievu”

Pastāsti citiem

Aizmirst – atstāt pagātnē – nozīmē neļaut kādiem reiz piedzīvotiem notikumiem un pārdzīvojumiem parādīties aktīvajā apziņā. Zīmīgi, ka latviešu valodas vārdā „aizmirst” ir ietverts vārds „mirt”. „Aiz-mirst”. Aizmirst tādējādi nozīmē ļaut kaut kam nomirt. Kāds dzīves notikums, cilvēks, pārdzīvojums ir atstāts aiz aktīvās apziņas robežām nomiršanai. Tas, kas ir aizmirsts, subjektīvi vairs neeksistē, nepastāv. Pretēji tam apzināta atcerēšanās, apzināta atsaukšana atmiņā nozīmē rūpēties, lai attiecīgais notikums, pārdzīvojums, cilvēks vēl aizvien būtu „dzīvs”, klātesošs, reāls, iedarbīgs.

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: 5. Mozus grāmata, 8. nodaļa, 7. līdz 18. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk