08.11.2014., I.Paičs, Flp 1:3-11, “Palieciet mīlestībā!”

Pastāsti citiem

Šajā vēstulē apustulis Pāvils iedrošina un mierina savu draugus.

Šī pasaule ir tas instruments, ar kuru Dievs mūs veido. Cilvēks dzīvo tāpēc, ka dzīve ir nepieciešama viņam pašam un pasaulei kopumā. Dzīves jēga ir ļauties dzīvei, piedzīvot šo dzīvi. Jēga ir pati dzīve, kura mūsos atstāj pēdas un mūsu pēdas atstāj pasaulē.

Kāds ir lielais Dieva darbs pie cilvēka? Kāds ir mērķis? Dzīve ir augšanas un veidošanās laiks, kurā Kristus pamazām kļūst redzams mūsos.

Apustulis aicina: nebaidieties no tā, ko dzīve nes! Palieciet mīlestībā! Ieguldiet sevi tajā, lai citi jums līdzās piedzīvotu kaut ko no Dieva pieskāriena – tas ir labākais, ko jūs viens otram varat dāvāt.

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Pāvila vēstule filipiešiem, 1. nodaļa, 3. līdz 11. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk