08.12.2013, K.Simanovičs, Mt.11:2-10, “Kāda ir mūsu nākotne?”

Pastāsti citiem

Uz jautājumu, kas ir mūsu vislielākā problēma, sludinātājs Billijs Grēms tēlaini ir atbildējis, ka tā ir cilvēka sirds, jo tieši sirdī rodas impulsi, kas pēcāk pārveidojas vārdos un darbos. Jēzus sarunā ar Jāni Kristītāju norāda, ka ikvienā sabiedrībā nepieciešama saprāta balss (pravietis). Ja agrāk pārmaiņas spēja radīt vai iedvesmot atsevišķi izcili indivīdi, tad globalizācijas laikmetā tās galvenokārt ir organizācijas – līdzīgi domājošu cilvēku kopums. Taču – kā iespējams konstatēt, ka notiekošais nav pārpratums, bet gan sākums Dieva iedvesmotai nākotnei?
„Mums katram ir sava uztvere, pieredze, zināšanas, prasmes, katram savs skatupunkts, kuru esam aicināti apzināties – kādēļ tas ir tāds, kā tas ir veidojies, kas ir tā pozitīvie, kas – negatīvie aspekti –, un kuru esam aicināti paplašināt, izmainīt, vai kādā brīdī pat no tā atteikties. [..] Jā, saprast sevi, savus nolūkus, motivāciju – tas prasa atvērtību Dieva klātbūtnei un gudrībai, tam nepieciešama zināma pazemība un paļāvība viņa vadībai. Bet cita ceļa nav. Jebkura cita pieeja, kura vēlamo uzdod par esošo, kura krampjaini turas pie pagātnes, kura baidās no pārmaiņām un izaicinājumiem, beidzas ar personīgu strupceļu un sabrukumu.”

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 11. nodaļa, 2. līdz 10. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk