09.01.2014, I.Paičs, Mt.7:13-14, “Kurš ir tas šaurais ceļš?”

Pastāsti citiem

Kāds hasīdu stāsts vēsta: „Rabi Zusja mēdza teikt: kad es nomiršu, man nejautās – kāpēc Tu nebiji Mozus? Man jautās – kāpēc tu nebiji Zusja?”
Viena no lielākajām kļūdām, ko cilvēki izdara ir tā, ka mēs mēdzam domāt, ka būsim laimīgi un dzīvosim piepildītu dzīvi tad, ja rīkosimies līdzīgi citiem, kuri, tā mums šķiet, ir savu laimi atraduši.

Dievam nevajag divus vienādus cilvēkus – pat ne tik izcilus, kā Mozus vai kāds cits Bībeles personāžs. Otrs Mozus Dievam nav nepieciešams, jo tad pirmais būtu izrādījies nepilnīgs. Dievs rada aizvien kaut ko jaunu. Un tas nozīmē, ka katram no mums ir jāmeklē savs ceļš – kā tuvoties Dievam, kā pateikties Viņam, kā liecināt par Viņu un piedalīties pie Dieva darbiem pasaulē.

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 7. nodaļa, 13. un 14. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk