09.03.2017., U.Salna, 1kor 1:18-23, “Nadziņš ieķēries – putniņš pagalam…”

US2

Pastāsti citiem