09.04.2015., L.Rozentāls, 1kor 15:37-49, “Kaps ir tukšs”

Pastāsti citiem

Varbūt var sacīt tā – pirms Jēzus piedzima, Viņš jau bija Augšāmcēlies. Viņš bija ļāvis šai Augšāmcelšanās realitātei dzīvot sevī nepārtraukti. Kā gan citādi Viņš būtu par to varējis runāt jau ceļā uz Jeruzālemi! Jā, taisnība, Jēzus ir vispirms augšāmcēlies un tad nomiris. Viņš, pirms piedzīvoja ciešanas un nāvi par visām savām nepieklājīgajām runām par vienotību ar Dievu, vispirms bija augšāmcēlies un jau dzīvoja augšāmcelta cilvēka dzīvi.
Viņš bija pilnībā pamodies Dievā.
Tāpēc Augšāmcelšanās nav kaut kur pagātnē vai ārpusē. Kaps, kur viņi nolika Jēzu, ir mūsos. Un kāds milzīgs prieks mūs pārņem, kad kādu dienu konstatējam, ka šis kaps mūsos ir tukšs. Un ka šis kaps, šī ala klintī ir eja, tunelis un mūsu patieso esību, uz Augšāmcelto realitāti. Mūsos kaps ir tukšs. Mēs piederam Augšāmcelšanai. Tas ir pavasaris, tā ir pamošanās, tās ir Lieldienas.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Pāvila pirmā vēstule korintiešiem, 15. nodaļa, 37. līdz 49. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk