09.06.2016., I.Paičs, Mt 14:13-21, “Apsēsties pie viena galda”

Pastāsti citiem

Ko Kristus ir nācis darīt? Nevis bērt maizi no debesīm. Nevis runāt par kādām abstraktām patiesībām, kas mūs vienu no otra vēl vairāk attālina. Viņš ir nācis mainīt mūsu attiecību veidu, mainīt mūsu attieksmi vienam pret otru. Mēs tiekam aicināti mācīties no Viņa – kā ir iespējams cilvēkus “pārslēgt” no izteikti egoistiska, sevī un vienīgi sevī centrēta domāšanas veida, pretī tam, ka mēs pamanām viens otru un esam gatavi līdzdarboties pie citu cilvēku labklājības (visplašākajā šī vārda nozīmē).

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Mateja evaņģēlija 14. nodaļa, 13. līdz 21. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk