09.07.2015., L.Rozentāls, Jņ 14:19, “Jēzus un apzinātības prakse”

Pastāsti citiem

Jēzus dzīvoja savu dzīvi ļoti augstā, skaidrā, pamodinātā apzinātības pakāpē. Ar to Viņš radikāli atšķīrās no saviem un arī daudziem mūsu laikabiedriem. Jēzus nostājās opozīcijā daudziem iepriekšpieņemtiem priekšstatiem, praksēm, pārliecībām, definīcijām un nemainīgām patiesībām, sacīdams: “Bet es jums saku!”. Viņš reflektēja par lietām, norisēm, parādībām un neko nepieņēma kā pašsaprotamu. Viņš negāja kāda kolektīva, grupas, baznīcas vai autoritāšu pavadā, bet izaicināja to, kas šķita nemaināms un absolūts. Spilgti tas izpaudās attiecībā pret sievietēm, sabiedrības izstumtajiem, priekšstatiem par Dievu. Viņa vārdi un rīcības izkustināja iestīvinātās struktūras un radīja radīšanas spriedzi, apšaubīja esošo un izaicināja uz ko jaunu, pavēra spraugas, pa kurām sāka izgaismoties tas, kā lietām vajadzētu būt. Viņš ir pašatbildīgas apzinātas dzīves paraugs. Apzinātā dzīve, apzināšanas un atbildība ir sevis transformācija. Viss tiek izgaismots. Visi neapzinātie dzinējspēki, motivācijas, aklās zonas, kompleksi un nekritiskie uzskati.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas 19. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk