09.09.2017., I.Paičs, Rm 3:21-27, “Kristietības sirds”

Pastāsti citiem

Ar ko kristīgā ticība atšķiras no neskaitāmiem filozofiskiem un garīgiem novirzieniem, kuru pasaulē nav mazums? Ko jūs uz to atbildētu?

Mīlestības princips? Kaut arī tā ir taisnība – mīlestība ir centrālais ētiskais princips kristietībā, tomēr nav gluži tiesa, ka tikai kristietība pazītu vai akcentētu šo principu. Ja mūsu izpratne par Kristus mācību nesniedzas dziļāk par ētiskām pamācībām, mēs būtisko esam palaiduši garām. Jo kristietības centrā ir atziņa, ka vienlaikus patiesi ir divi šķietami pretrunīgi principi. Pirmais ir mācība par cēloņu un seku principu. Teoloģija to sauc par bauslību. Cilvēka dabiskā domāšana parasti neko citu saskatīt nespēj. Bauslība, ētika, principi, pūles un labi darbi – tas ir dzīves saturs un mācība. Sākumā iedvesmo, bet pēc ilgāka laika iztukšo un nomāc. Tad lūk, iepretī bauslībai kristietība sludina vēl citu vēsti. Tā neatceļ un neiznīcina cēloņu un seku principu un arī nepasludina to, ka darīt aplamības nav problēma, tā vienkārši ir vēl viena, paralēla, cita rakstura vēsts…

Mācītājs Indulis Paičs.
Lasījums: Pāvila vēstule romiešiem, 3. nodaļa, 21. līdz 27. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk