09.12.2017., K.Simanovičs, Mal 3:19–24, “Nāk diena!”

Pastāsti citiem

“Diena, kas kvēlo kā krāsns, kurā sadeg viss līdz tam aplamais, ļaunprātīgais, nekaunīgais. Tā diena ir piedošanas diena. Jo tikai piedošanai piemīt realitāti transformējošais, mainošais spēks. Jo, redziet, nepiedošana cenšas saglabāt realitāti tādu, kāda tā ir: “Tu man esi nodarījis pāri — tu man esi parādā! Šo prasību es uzturēšu spēkā līdz kapa malai!” Ja tāda ir nostāja, tad konkrētajās attiecībās vairs nekas, nekad nemainīsies, jo parādnieks atdot parādu nespēj (pat gribēdams), bet parāda piedzinējs atlaist to nevēlas. Strupceļš. Realitāte ir nofiksēta tāda, kāda tā ir un dīvainā kārtā tieši parāda piedzinējs rūpējas, lai tā nekad nemainītos. Un tikai parāda atlaišana, respektīvi, piedošana, spēj izmainīt konkrētās attiecības, konkrēto cilvēku realitāti. Tikai piedošana sadedzina visu ļauno, tikai piedošana dziedina to labo, kas cilvēkā vēl atlicis.”

Mācītājs Kaspars Simanovičs.
Lasījums: Maleahija grāmatas 3. nodaļa, 19. līdz 24. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk