10.02.2018., K.Simanovičs, 2Ķēn 2:1–14, “Vai man ir Dieva Gars?”

Pastāsti citiem