10.02.2018., K.Simanovičs, 2Ķēn 2:1–14, “Vai man ir Dieva Gars?”

Pastāsti citiem

“Man šis Elijas un Elīšas stāsts liekas nozīmīgs tā iemesla dēļ, ka uzmanīgam lasītājam tas atklāj trīs svarīgas patiesības jeb norises: pirmkārt, paša Dieva ļoti konkrētu apņemšanos pie cilvēka; otrkārt, cilvēka garīgās nobriešanas un iniciācijas brīdi; un, treškārt, Dieva apņemšanās un cilvēka brieduma ļoti konkrēto saturu un izpausmi.”

Mācītājs Kaspars Simanovičs.
Lasījums: 2. Ķēniņu grāmatas 2. nodaļa, 1. līdz 14. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk