10.05.2018., L.Rozentāls, Apd 1:1-11, “Debesbraukšana”

LR-600x600

Pastāsti citiem

Debesbraukšana vēstī – Jēzus ir visur. Ar visiem. Visos. Debesīs un virs zemes. Dieva Gars ir visos cilvēkos un tāpēc tīri dabiski atkrīt jebkāda separēšanās, jebkāda segregācija, jebkādu diskrimināciju attaisnojums. Debesbraukšana atklāj Jēzus universalitāti, un tā ir skarbākā kritika un vēršanās pret visām mūsu praktizētajām nošķiršanām. Pret visu to, kā mēs šķirojam un nošķiram cilvēkus pēc viņu apģērba, ādas krāsas, tautības, bagātības, dzimuma, vecuma, izglītības, valodas, izskata, veselības stāvokļa, seksualitātes – it kā tie visi būtu kritēriji, pēc kuriem kādus svētīt un kādus nolādēt, kādus pieņemt un kādus atstumt. Un tur, kur mēs kādiem uzrādām viņu grēkus un pārkāpumus, mums vienmēr ir jāatceras, ka daudz lielāks grēks ir tieši šī uzrādīšana, tieši šī nošķiršana, tieši šī segregācija un separēšana, jo tieši pret to Jēzus tik skaidri nostājas ar savu dzīvi, nāvi, augšāmcelšanos un debesbraukšanu.

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: Apustuļu darbu grāmatas 1. nodaļa, 1. līdz 11. pants.

# Torņakalna mediatēka var pastāvēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu! www.paypal.me/luteradraudze

Print Friendly
Lasīt tālāk