10.06.2017., L.Rozentāls, 1Moz 6-8 fragm., “Paklausīgais Noā”

Pastāsti citiem

Noā bija paklausīgs Dievam. Taču, vai ar paklausību pietiek? Dzīvē mēs bieži tiekam izaicināti izprast un izšķirt, kas ir Dieva griba un kas tāda nav. Var tā arī būt, ka Dievs pats mūs izaicina. Vai var tā būt, ka dažkārt mūs izaicina notikumi, kurus viennozīmīgi uztveram kā Dieva gribu, bet kura tāda nemaz nav? Un ka ticība Dievam ir nevis bezierunu akla paklausība, bet gan arī – kā to redzam pie mūsu ticības ciltstēva – drosme cīnīties, iebilst, apelēt pie taisnīguma, norādīt pat pašam Dievam, kas ir Viņa griba un taisnība. Šajā sprediķī – neierasts skatījums uz Noā. Uz cilvēku, kurš par gluži pašsaprotamu pieņēma, ka Dievs iznīcinās visu dzīvo, neiebilda pret arī tad, kad Dievs vairākas reizes to atkārtoja, lai tas patiešām aizietu līdz Noā apziņai, bet kurš sāka taisīt šķirstu, lai izglābtos pats. Par cilvēku, kurš ņēma šķirstā tos, kurus Dievs bija pavēlējis ņemt, bet vairāk gan nevienu pašu. Par cilvēku, kurš, kad plūdi bija beigušies, vēl ilgi, vairākus mēnešus neko nedarīja, lai glābtu to, kas vēl atlicis, nekavētos atjaunot zemi, tā vietā – piesardzīgi sēdēja šķirstā un bažījās kāpt laukā uz vēl nenožuvušās zemes. Par cilvēku, kurš paklausīgi staigāja ar Dievu, bet negāja Viņam pa priekšu.
Sprediķis par plūdiem Noā pasaulē.

Mācītājs: Linards Rozentāls.
Lasījums: fragmenti no 1. Mozus grāmatas 6. līdz 8. nodaļas.

Print Friendly
Lasīt tālāk