10.07.2016., L.Rozentāls, Lk 10:29-37, “Paskatīties pāri pašu novilktajai robežai”

Pastāsti citiem

Kādā no saviem pārdomu tekstiem teologs Ričards Rors raksta, ka tieši tie, kas atrodas jebkuras sistēmas nomalē vai ir no šīs sistēmas izslēgti, ironiski un pastāvīgi nes sevī noslēpumu, kā visai šai lielajai grupai iemantot atgriešanos un pilnību. Dziedināšanas un pilnības noslēpums vienmēr atrodas pie tiem, kurus sistēma marginalizē, izstumj, pasludina par grēciniekiem, nepieņem. Jēzus mērķis šajā līdzībā ir mums atklāt, ka tas, kuru uztveram par mūsu nāvīgo ienaidnieku, var kļūt, un visbiežāk arī ir, mūsu draugs un glābējs, un ka Dievs var rīkoties un rīkojas absolūti neticamos un neiedomājamos veidos. Tāpēc šis samarietis var būt jebkurš – liberālis, konservatīvais, fundamentālists, bēglis, politiķis, ierēdnis – jebkurš, kuru esam atstājuši robežas tajā pusē, kuru nepieņemam, atraidām, nesaprotam, ienīstam.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Lūkas evaņģēlija 10. nodaļa, 29. līdz 37. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk