11.01.2015., L.Rozentāls, Mk 1:9-11, “Vārda brīvība: Je Suis Charlie”

Pastāsti citiem

Apziņas brīvība, vārda brīvība, sava ceļa iešana, veselais saprāts, loģisku argumentu meklēšana, kritiska domāšana, aklas paklausības noraidīšana, spēja kā Mārtiņam Luteram nostāties pret visu grandiozu baznīcas sistēmu un sacīt: “Te es stāvu un citādi nevaru” – tas viss pieder pie ceļa pretī Jēzum, pretī nobriedušākai nekā iepriekš ticībai. Brīvība, brālība, vienlīdzība, demokrātiskie ideāli, visu cilvēku līdztiesība – tas pieder pie šī ceļa cauri tuksnesim, kur esam atstājuši drošo, visu pārzinošo, kontrolējošo Dievu monarhu, piedzīvojam smago zaudējuma sajūtu, ka tas Dievs, ar ko uzaugām, ir it kā miris, un cerības pilnu sirdi ejam pretī Dievam, kas mūsos dzimst no jauna.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Marka evaņģēlijs, 1. nodaļa, 9. līdz 11. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk