11.02.2018., L.Rozentāls, Mk 9:2-9, “Stāvu augstāk”

Pastāsti citiem

Ticība ir ne tikai zināšana, bet arī pieredzēšana, iekšēja pieredze. Jēzū mēs skaidri redzam ne tikai to, ko Viņš zina par Dievu, bet kā Viņš Dievu pieredz. Un kļūt par Jēzus mācekli nozīmē ne tikai ticēt kaut kam par Viņu, bet arī kaut ko pieredzēt kopā ar Viņu. Jēzum Dievs nebija kāds objekts, bet drīzāk Gars, atmosfēra, plūsma, kurā iegremdēties, no kura smelties spēku un ticību, ar kuru savienoties. Jēzus Dievs ir nevis svētākajā vietā Templī un pat ne aiz mākoņiem, bet gan klātesošs radībā, dabā, draudzībā, mīlestībā, ciešanās, priekā, nabadzīgajos, apspiestajos, jā, katrā cilvēkā.
Tāpēc es sāku šodienas pārdomas, atceroties “Bērnu Pasaules” eskalatoru no bērnības. Mūsu ikdienas dzīve bieži paiet tikai vienā pieredzes stāvā. Tur ir daudz ko darīt, daudz kas mūs aizrauj, pievelk, iesaista. Taču šad un tad mēs sastopamies ar kādu īpatnēju pieredzi, notikumiem, norisēm, piedāvājumiem, kas vilina mūs doties augstāk…

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: Mateja evaņģēlija 9. nodaļa, 2. līdz 9. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk